VUSO vedtekter, siste reviderte utgave vedtatt på årsmøtet 05.02.17.

VUSO vedtekter, siste reviderte utgave vedtatt på årsmøtet 07.02.16.

VUSO vedtekter, siste reviderte utgave vedtatt på årsmøtet 21.01.07.