Kontaktinformasjon

Vestfold ungdomsstrykeorkester
Kastellveien 14
3125 Tønsberg

Org.nr. 977 043 808
Bank: 2480.13.62253

Styremedlemmer (fra februar 2017)

Navn Verv Adresse Telefon
Ole Christian Mørk Leder Ragnhildbru 6
3228 Sandefjord
940 09 143
Janne Kr. Aase Hansen Kasserer Gonveien 44
3260 Larvik
991 07 624
Helge Kruger Sekretær Einerveien 11
3092 Sundbyfoss
472 34 517
Kristine Halle Mortensen Materialforvalter Båtstangveien 26
3230 Sandefjord
90074318
Rania Sahin Orkesterrepresentant Stokkegaten 12
3112 tønsberg
 
Lars Henrik Gabrielsen Orkesterrepresentant

Vesterøyveien 200

3234  Sandefjord

 
       
       
       
David Foster-Pilkington Dirigent/
kunstnerisk leder
Kastellveien 14
3125Tønsberg
33 33 17 85
901 83 387

Øvrige funksjoner

Valgkomité
Olav Grande
Helge Krüger

Henvendelser til orkesteret
Leder: Ole Christian Mørk (940 09 143)

Dirigent/kunstnerisk leder: David Foster-Pilkington (901 83 387)