Kontaktinformasjon

Vestfold ungdomsstrykeorkester
Kastellveien 14
3125 Tønsberg

Org.nr. 977 043 808
Bank: 2480.13.62253

Styremedlemmer (fra februar 2017)

Navn Verv Adresse Telefon
Ole Christian Mørk Leder Ragnhildbru 6
3228 Sandefjord
940 09 143
Janne Kr. Aase Hansen Nestleder Gonveien 44
3260 Larvik
991 07 624
Agnes Sofie Flåten Sekretær Einerveien 11
3092 Sundbyfoss
472 34 517
Fredrik S. Svanqvist Materialforvalter Øvre Fjellvei 7c
3121 Nøtterøy
480 97 844
Linda Lauvålien Kasserer Kongens gt. 15
3211 Sandefjord
924 28 185
Rebekka Svanqvist Orkesterrepr. Øvre Fjellvei 7c
3121 Nøtterøy
955 50 804
Sina Lauvålien Orkesterrepr. Kongens gt. 15
3211 Sandefjord
413 75 111
Trond Berge Vara 920 19 546
Ole J. Wetlesen Vara 920 63 673
David Foster-Pilkington Dirigent/
kunstnerisk leder
Kastellveien 14
3125Tønsberg
33 33 17 85
901 83 387

Øvrige funksjoner

Valgkomité
Olav Grande
Helge Krüger

Henvendelser til orkesteret
Leder: Ole Christian Mørk (940 09 143)

Dirigent/kunstnerisk leder: David Foster-Pilkington (901 83 387)