Årsmøte 2017

Velkommen til årsmøte og USA turinformasjon for Vestfold ungdomsstrykeorkester på Slottsfjellskolen, Tønsberg, søndag 5.februar kl. 15:30. Vi håper mange av foreldrene har anledning til å stille. Alle kandidater til valg er spurt på forhånd.

Saksliste med tilhørende dokumenter (oppdateres fortløpende frem mot møtet):

 • konstituering
  • valg av møteleder
  • valg av referent
  • valg av to til å skrive under protokollen
  • registrering av fremmøtte
  • godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 • styrets årsmelding
 • revidert regnskap for siste kalenderår med medlemsliste bekreftet av revisor
 • arbeidsprogram
 • budsjett og kontingent
 • innkomne saker og saker styret ønsker behandlet på årsmøtet
 • valg av:
  • styreleder
  • styremedlemmer
  • varamedlemmer til styret
  • orkesterrepresentanter
  • valgkomité
 • eventuelt
  • informasjon/spørsmål og svar om USA-tur