Se her for turinformasjon: INFORMASJONSSIDE – USA2017

Angående dugnad

USA-turen nærmer seg, og planene for oppholdet begynner å ta form. Turen koster mye for VUSO, så vi er nødt til å be alle turdeltakere om å bidra med dugnadsinnsats for å kunne finansiere turen. Det vi tenker er at hver av dere skal bidra med minst 1.000 kroner på dugnad. Hva dere gjør for å få inn pengene er stort sett valgfritt. Det kan være spillejobber, vaffelsalg eller lignende, men vi har lagt opp til en felles dugnad som alle må være med på.

Den felles dugnaden er salg av esker med saft og syltetøy fra Hervik. Hver turdeltaker må selge minst tre esker. Selger man kun disse tre eskene må resten av pengene tjenes ved en annen form for dugnad. Selger man flere kan hele dugnaden være unnagjort ved dette salget. Fortjenesten ved salget er ulik på de forskjellige eskene:

Eske 1 gir 70,- kroner i fortjeneste
Eske 2 gir 120,- kroner i fortjeneste
Eske 3 gir 80,- kroner i fortjeneste

Eskene må selges nå i november, og antallet esker dere har solgt må innrapporteres

senest 30. november

 

Eskene vil antakelig være klare til utlevering 8. desember. Bekreftelse på utleveringsdato kommer senere.

Her finner dere bestillingsskjema med presentasjon av produktene og salgstips fra Hervik:

Klikk på denne linken for å melde inn ditt salg (e-post til Fredrik): fredrik.svanqvist@gmail.com

De som ikke får inn 1000 kroner på salg av Hervik-produkter kan velge andre dugnadsformer for å tjene inn resten av pengene.

Vaffelsalg er en mulig dugnadsform. Jeg anbefaler dere å gå sammen to og to i så fall. Gjør en avtale med en butikk. Vær tidlig ute med å gjøre avtale. Hør gjerne med butikken om de har noe utstyr dere kan låne (bord, stoler, skjøteledning). Ti liter vaffelrøre og 20 kroner vaffelen bør gi et overskudd på minst 1500 kroner og er gjort på en dag.

Spilling kan det være gode penger i. Spilling på gaten er neppe særlig aktuelt på denne tiden av året. Men det er kanskje muligheter på fester, julebord, kjøpesenter, e.l. Det er viktig å spørre først på stedet man ønsker å spille. Det er ikke nødvendig å søke politiet (det er kun nødvendig dersom man bruker megafon eller høyttaler, og det er neppe aktuelt for noen av dere).

Spørsmål ang. ovenstående: Kontakt styremedlem Fredrik Svanqvist (480 97 844).